Hva er et godt domenenavn?

De fleste som registrerer et .NO domene er en bedrift, eller organisasjon. Det faller naturlig å velge domenenavnet som er tilsvarende navnet til organisasjonen.

Navnet på organisasjonen består av flere ord – kan vi bruke mellomrom i domenenavnet?

Nei, det er ikke mulig å bruke mellomrom i et domenenavn. Det vanlige er å enten sløyfe mellomrommet helt. Et eksempel med navnet på organisasjonen: MIN ENHET AS – velger man f.eks. et domene MINENHET.NO.

Et annet eksempel kan være å bruke bindestrek (-) som substitutt, som f.eks. MIN-ENHET.NO i eksemplet ovenfor.

Hva hvis navnet på organisasjonen er langt?

Hvis navnet på organisasjonen er langt, vil også domenenavnet bli like langt, hvis man velger å følge eksemplet ovenfor. I slike tilfeller er det anbefalt at man enten velger et kortere navn – enten ved å bruke dette konsekvent som sitt hoved-domenenavn, eller registrere dette som et tilleggsdomene til det lange – som f.eks. MINENHET.NO og domenet ME.NO.

Er navnet enkelt å feilstave?

Hvis navnet er lett å feilstave, kan det være en idé å registrere også typiske feilstavelser som tilleggsdomener. Dette er særlig viktig i situasjoner der man f.eks. benytter seg av annonsering på radio, eller har trykket materiell der kunde/bruker av nettstedet må manuelt taste inn adressen i sin nettleser.

Skal man bruke særnorske tegn?

Hvis firmanavnet er ÆØÅ AS – bør man da bruke dette i domenenavnet?

Det er fullt mulig å registrere domenet ÆØÅ.NO under .NO-sonen. Hvis du utelukkende selger, og har, norske brukere, er det ingenting i veien for å bruke dette som hoveddomene under markedsføring.

Merk at det ofte kan være utfordringer knyttet til bruk av ÆØÅ tegn (og andre særnorske tegn) i epost-adresser. Det finnes leverandører som tilbyr nettbaserte epost-lesere som støtter dette, men det er ikke gitt at din kunde/bruker har støtte for dette i sin ende.

Også her velger mange å løse utfordringen ved å registrere et tilleggsdomene uten ÆØÅ for bruk i epost-sammenheng.